Koulutus

Ongelmakoirakoulutuksen tarkoitus on saada omistajan ja koiran välille yhteys, auttamalla omistajaa ymmärtämään koiraansa ja sen luontaista käyttäytymistä. Kun koiran ja omistajan väliset ristiriidat ja epäloogisuudet poistuvat ja omistajan ymmärrys laumaeläintä kohtaan paranee, niin tilalle tulee parempi suhde, yhteistyö ja molemminpuolinen luottamus. 

Koulutus koostuu pääsääntöisesti neljästä käynnistä ja koulutuksessa edetään asteittain rakentaen pienistä paloista kokonaisuutta. Käyntejä voi toki tulla useampiakin, sillä koulutus etenee täysin koirakon tahtiin. Käyntien aikana käydään läpi teoriaa ja harjoitellaan käytännössä. Koulutusten yksi tärkeimmistä asioista joihin perehdytään, on  mielentila - niin koiran kuin omistajankin.

*Ensimmäinen tunti on arviointikäynti, jonka avulla saamme tietoa kyseisestä koirasta, sen käyttäytymisestä, sekä omistajan ja koiran välisestä toiminnasta. Käynnillä tehdään myös pienimuotoinen luonteen testaus. Koiran luonteen arviointi on erittäin tärkeää, koska sen avulla koulutus räätälöidään juuri sen koiran luonteeseen sopivaksi.  Mikäli haluat vain luonteenarvioinnin, niin sekin onnistuu - arviointikäynti ei sido koulutukseen.

*Toisella käynnillä käydään läpi hihnaulkoilua; kuinka saada lenkeistä rentoja ja miellyttäviä.

*Kolmannella käynnillä, kun pohja hihnaulkoilulle on tehty ilman häiriötä, harjoitellaan kuinka ohitukset erilaisista häiriöistä sujuvat löysällä hihnalla ilman ongelmakäytöstä, sekä käydään läpi mm. koiran turvallinen vapaanapito ja onnistuneet luoksetulot.

*Viimeisellä käynnillä kerrataan jo opittuja asioita sekä vahvistetaan edelleen koiran ja omistajan välistä luottamusta ja rentoa mieltä mm. vapaanaohituksilla ja tarvittaessa vieheleikillä.

Käynneillä käymme asiat läpi koira- ja omistajakohtaisesti, ja niiden ohjeiden mukaisesti asiat toteutetaan koulutusten välillä kotioloissa. Koulutuksen aikana perehdymme alkuperäisiin ongelmiin, mutta keskittymällä kokonaisuuteen arjesta tulee mukavaa ja stressitöntä, ja yksittäisetkin ongelmat korjaantuvat.

Käyntien kesto vaihtelee keskimäärin tunnista kahteen tuntiin ja käynnit tapahtuvat noin viikon välein.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista syventää tietämystä ja oppia tuntemaan omaa koiraa vieläkin paremmin laumalenkkien avulla.


Asiakkaat eivät jää koulutuksen jälkeen yksin, vaan tarjoamme lisäpalveluja (lisätietoja alempaa) sekä jatkuvan tuen tulevaisuuteen.

Pennun arviointi ja yksilöllinen opastus sekä pentukurssit ja -tapaamiset

Pennun saapuminen taloon on ihana ja odotettu asia, ja jokainen omistaja varmasti haluaa antaa koiralleen parhaan mahdollisen elämän, sekä elää koiransa kanssa mutkatonta arkea ja päästä ehkä harrastamaan jotakin. Asiat saattavat kuitenkin mennä vähän eri tavalla. Hiljalleen alkaa näkymään ongelmakäytöstä, ja ihmetellään miten niin suloisesta pennusta tulikin hirviö, vaikka omistaja on antanut pennulle kaikkensa- pitänyt hyvänä, leikkinyt, aktivoinut, ruokkinut, ollut sen kanssa, opettanut temppuja ym, sekä asettanut rajoja.. Edellä mainittuja asioita pitääkin tehdä, mutta todennäköisesti pentua on inhimillistetty liikaa ja sallittu siltä ensimmäisinä viikkoina vääriä asioita, annettu asioita väärällä hetkellä - kasvatuksesta on puuttunut selkeät johdonmukaiset rajat ja on unohdettu koirien näkökulma asioihin. Pennun kasvatuksen tulisi alkaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, mutta herkästi pennulta sallitaan vaikka ja mitä, eikä osata suhtautua pennun tohelointiin tarpeeksi vakasti, koska "se on vain pentu". Pentu oppii 12-viikon ikään mennessä enemmän asioita kuin koko lopun elämänsä aikana yhteensä, ja vahingossa omistaja voi opettaa tai vahvistaa myös pennun ei-toivottua käytöstä. Pentutunnille voi, ja kannattaakin tulla jo 8vk ikäisen pennun kanssa tai mahdollisimman pian pennun tultua taloon.

Yksilökäynnillä arvioin pennun luonnetta, jotta omistajan on helpompi suhtautua pentuun oikealla tavalla. Opetan omistajaa lukemaan pennun eleitä ja ymmärtämään pentua ja sen käytöstä, sekä kommunikoimaan pennun kanssa tavalla, joka on sille loogista. Läpikäytäviin asioihin kuuluu myös kasvatuksen ja koulutuksen erottaminen ja niiden yhdistäminen, oikea-aikainen palkkaaminen ja rajojen asettaminen.  Käynnillä saat kattavan tietopaketin koirien luontaisesta käyttäytymisestä ja ohjeet hyvän suhteen luomiselle sekä toimintaohjeita eri tilanteisiin mm. käsittelyyn, luoksetuloon, hihnakäytökseen, yksinoloon, sosiaalistamiseen ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkomiseen. 

Pentukoulutus on mahdollista toteuttaa myös kotikäyntinä.

Pentukurssilla saat paljon tietoa koirien käyttäytymisestä; opit lukemaan koiraa ja toimimaan koiran näkökulmasta oikein, jotta ongelmilta vältytään jatkossa jo alkujaan hyvän suhteen ja ymmärryksen ansiosta.

Kurssille voi tulla 8vk-5kk ikäisen pennun kanssa. Pennut saavat leikkiä keskenään sekä opetella aikuisten koirien kanssa kommunikointia. Seuraillaan pentujen käyttäytymistä ja opitaan elekieltä. Käydään läpi arjen perusasioita ja rakennetaan mukavaa tulevaisuutta. Koska pennut eivät välttämättä pysty isossa ryhmässä kesittymään kaikkeen, niin ainakin teoriassa läpikäytäviä asioita ovat luoksetulo, vapaanapito, hihnakäytös, käsittely, leikkiminen ym arkipäiväiset asiat.

Pentutapaamisia järjestän kysynnän mukaan, ja niihin voi osallistua pennut max 5kk. Tapaamisien tarkoituksena on antaa pentujen leikkiä keskenään, sosiaalistua ja oppia kommunikoimaan niin pentujen kuin aikuistenkin koirien kanssa. Pentujen temmeltäessä, juttelemme yleisesti pentujen kasvatuksesta ja koulutuksesta. 


Kolmas vieroitus

Emo vieroittaa pennut yleensä 6-8 viikon ikäisinä. Toinen vieroitus tapahtuu kun pentu irtaantuu kasvattajasta ja sisaruksista lähtiessään uuteen kotiin. Kun pentu saapuu kotiin, se luonnollisesti otetaan osaksi perhettä, halutaan pitää lähellä ja turvassa, mutta helposti jättäen yhtä tärkeää kasvuiän kokemusta köyhemmäksi. Koiralle olisi hyödyllistä päästä näkemään maailmaa omin silmin, koirasta riippuen n. 5-15kk iässä. 

Kolmas vieroitus, itsenäistymisjakso, eli "koirien rippileiri" tarkoittaa viikon-kahden mittaista aikaa, jolloin koira sijoitetaan toiseen kotiin, irtautuakseen omistajista ja muusta laumasta. Tämän tarkoitus on antaa koiralle mahdollisuus itsenäistyä ja aikuistua: kokea maailmaa ilman liiallista tukeutumista omistajaan ja muuhun laumaan. Toki haluamme, että koira tukeutuu omistajaansa tulevaisuudessa, mutta liiallinen tukeutuminen aikuistumiskynnyksellä estää koiraa kehittymästä, kun se ei saa kokea asioita yksin, ja se voi aiheuttaa turhaa stressaantuneisuutta ja epävarmuutta uusissa tilanteissa ja paikoissa.

Kolmas vieroitus oikein toteutettuna, turvallisessa ja tasapainoisessa ympäristössä, auttaa koiran henkisessä kasvussa ja tuo koiralle itsevarmuutta uusien tilanteiden kohtaamiseen. Koira oppii myös muilta koirilta käyttäytymismalleja ja kommunikaatiotaitoja, jotka helpottavat jatkossa kanssakäymistä toisten koirien kanssa. Kodin ulkopuolisissa paikoissa olemisesta tulee vaivattomampaa ja koiralle helpompaa.Muut palvelut

Hoitopalvelut

Ensisijaisesti hoitopalvelu koskee koulutuksessa olevia tai koulutuksen läpikäyneitä, mutta mikäli tilaa on, niin otan vastaan myös  "kouluttamattomia" koiria, jotka eivät ole vaaraksi toisille koirille tai lapselle. Hoito tapahtuu sisätiloissa talossamme laumahoitona siihen kykeneville koirille, tai rajatussa tilassa. Koulutuksen läpikäyneet koirat saavat pääsäntöisesti ulkoilla aidatulla pihalla laumassa tai yksin, sekä lenkkeillä vapaina tai hihnassa. 

Laumalenkit

Koulutuksen läpikäyneille järjestän omia lenkkejä, mutta laumalenkille voi tulla myös ilman pohjakoulutusta!

Mikäli omistat nuoren koiran ja haluat turvallisesti sosiaalistaa sitä ja tarjota sille koiramaisia kokemuksia, ennaltaehkäistä ongelmia tai käsitellä jo pieniä mahdollisia ongelmia, tule meille laumalenkeille! 

Laumalenkkeily on oivallinen tapa tutustua koiraasi paremmin, tarjota sille liikuntaa ja elämyksiä muiden koirien kanssa sekä kehittää koiran luontaisia kommunikointitapoja. Lenkkien avulla opit seuraamaan ja lukemaan koirien keskinäistä kommunikointia ja niiden elekieltä.  Saat vinkkejä koiran sosiaalistamiseen ja hyvän yhteistyön rakentamiseen. Toiminta perustuu koirien luontaiseen laumakäyttäytymiseen ja logiikkaan sekä koiran ja omistajan hyvään mielentilaan - rentouteen ja hetkessä elämiseen.

Yksi käynti kestää tunnista puoleentoista  ja lenkin jälkeen onnellisia koiria ja omistajia. Lenkillä koirat ovat vapaana.

Ilman pohjakoulutusta sopiva ikä laumalenkille on n. 4-7kk. Vanhemmatkin koirat ovat tervetulleita, mutta ne arvioin erikseen. Ota rohkeasti yhteyttä!

Vieheleikki

Vieheleikki sopii pääsääntöisesti kaikille eikä pohjalla tarvitse olla koulutusta. Koiran tulee olla kuitenkin terve ja peruskunnoltaan hyvä, jotta leikittäminen on turvallista. Vieheleikki tunnille otan kolme koirakkoa, ja kuunteluoppilaat myös tervetulleita.

Vieheleikki on hauskaa ja tuloksia tuovaa yhteistä tekemistä, ja oikein tehdyn leikin avulla suhde paranee ja saat hiottua koiran hallintaa niin arjessa kuin harrastuspuolellakin. Vieheleikissä koira pääsee purkamaan energiaansa ja tyydyttämään tarpeensa niin fyysisellä kuin henkiselläkin tasolla, joka johtaa tasapainoon, oikeanlaiseen mielentilaan sekä yhteistyön paranemiseen.

Vieheleikki perustuu koirien sisäsyntyiseen saalisviettiin. Vieheleikissä koira saa hallitusti ja turvallisesti toteuttaa luontaisia tarpeitaan saalistaen ja taistellen, vieden saalisketjun loppuun asti. Koiran turhautuneisuus ja sen tuoma stressi vähenee, kun se pääsee saavuttamaan viettipäämäärän. Saalisketjun vieminen alusta loppuun asti on koiralle palkitsevaa; koira pääsee päämääräänsä ja voi rentoutua ja luopua, eikä saalistaminen jää päälle. Vieheleikki etenee koirantahtisesti, juuri sen koiran tarpeiden mukaan, mutta ohjaaja kontrolloi leikkiä ja sen etenemistä. Ohjaaja oppii säätelemään koiran viretilaa nostamalla tai laskemalla sitä, vahvistamaan saalisketjun eri osioita, palkkaamaan sekä ohjaamaan koiraansa tiettyyn mielentilaan.

Oikeanlainen vieheleikki voi auttaa arjessa esiintyviin ongelmiin sekä antaa uusia ulottuvuuksia harrastuspuolellakin. Vieheleikki auttaa esimerkiksi seuraavanlaisiin ongelmiin:

-koira ei tuo tai irroita lelua

-koira ei osaa luopua ja lopettaa

-koira ei syty leikkiin

-koira ei palkkaudu

-koira on leikkiessään liian raju

-koira ei kykene rentoutumaan tai olemaan keskittynyt suoritukseen häiriötilanteissa

-koiralla "liian suuri" saalisvietti aiheuttaa ongelmia

-ohitukset eivät suju toivotulla tavalla

Vieheleikistä voi tulla uusi yhteinen harrastus, tai sillä voi parantaa jo opittuja taitoja ja arjenkin sujuvuutta. Tule viettämään laatuaikaa koirasi kanssa!

Kertaukset ja asiakaspäivät

Kertauksia tarjotaan aina tarpeiden mukaan, joko yksilökertauksina tai pienemmissä ryhmissä. Teen myös kotikäyntejä tarvittaessa. Asiakkaiden tapaamisia järjestetetään kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Tarkoituksena koota koulutuksen läpikäyneitä koirakoita viettämään mukavaa päivää yhdessä, treenaillen ja lenkkeillen.

Koiratarvikkeet

Kaikki tuotteet ovat käsityönä valmistettuja, joten varmasti uniikkeja! Teen osan varusteista valmiiksi, perus mittojen mukaisesti (esim hihnat 180cm), mutta kaikkea on tilattavissa maan ja taivaan väliltä - no ei ihan, mutta melkein.

Biothane-materiaali on nahkajäljitelmää, jota käytetään paljon jopa hevosvarusteissa. Materiaali on polyesterikuitua vinyyli- tai uretaanipinnalla. Sisällä oleva kuitu tekee materiaalista kestävän ja venymättömän, ja päällyste viimeistelee materiaalin nahan oloiseksi, pehmeäksi ja mukavaksi käteen. Biothane on joka sään materiaali - kestää kesäkuumat, kurakelit, pakkaset - vesitiivis, eikä ime likaa, ja pakkasella ei halkeile tai kovetu. Materiaali on helppo pitää puhtaana, sillä se kestää ihan kunnon vesipesut - ja Fairyllä olen itse pessyt jos pahasti likaisia ja väritkin säilyneet hyvinä :) Biothane ei veny eikä pauku, eikä sen pinta kulu liukkaaksi tai karheaksi. Materiaali on vahvaa ja napakkaa, mutta kuitenkin kevyttä, pehmeää, taipuisaa ja mukavan tuntuista käteen!

Lisää tietoa facesivuilta Laumaamon koiratarvikkeet!